Η Eλληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης ιδρύθηκε από το 1998 με στόχο την προαγωγή στον Ελλαδικό χώρο της εξειδικευμένης αναισθησίας για τις καρδιοθωρακικές και μεγάλες αγγειακές επεμβάσεις.

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

  • Ο πρωταρχικός στόχος της Ε.Ε.Κ.Α.Α. είναι η αύξηση του ποσοστού και η βελτίωση της ποιότητας της επιβίωσης των θυμάτων καρδιοαναπνευστικής ανακοπής με την έγκαιρη και κατάλληλη εφαρμογή των μέτρων ΚΑΑ.
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους εκπαιδευόμενους (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό, πληρώματα ασθενοφόρων, πολίτες και άλλες κοινωνικές ομάδες).
  • Προώθηση και ενθάρρυνση της έρευνας στην ΚΑΑ.
  • Οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων.
  • Ενημέρωση της πολιτείας και του κοινού για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και διάδοσης των μέτρων της ΚΑΑ.
  • Συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς με γνωστικό αντικείμενο την ΚΑΑ.

TEΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6-3-2010
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 06-07/03/ 2010
 
28-11-2009
Σεμινάριο Ανάνηψης Νεογνού
 
7-11-2009
5ο Συμπόσιο ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αιόλου 93 Αθήνα, (8:30-14:30)
 
25-9-2009
ACLS, Advanced Cardiac Life Support Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής σε Ενήλικες Ημερομηνίες Σεμιναρίων για το 2009-2010